GJERSTAD SOKN

Kommunehuset, 4980 GJERSTAD 37119748 kirkekontoret@gjerstad.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 284 stemmer

Medlemmer

Evie Katrin Lønne f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 378 stemmer
Jon Inge Øybekk f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 349 stemmer
Arne Gryting f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 338 stemmer
Gro Eskeland f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 320 stemmer
Karin Løite Helgesen f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 317 stemmer
Fredrik Hafredal f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 312 stemmer

Varamedlemmer

Kjell Wedø f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 309 stemmer
Elise Aasbø f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 307 stemmer
Solveig Melby Birkedal f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 301 stemmer
Ellen Christensen Kveim f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 295 stemmer
Liv Pauline Vevstad f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 286 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ARNE GRYTING f. 1960 Sundebru
2
ELLEN CHRISTENSEN KVEIM f. 1965 Sundebru
3
FREDRIK HAFREDAL f. 1978 Sundebru
4
JON INGE ØYBEKK f. 1984 Gjerstad
5
EVIE KATRIN LØNNE f. 1979 Gjerstad
6
KJELL WEDØ f. 1953 Fiane
7
KARIN LØITE HELGESEN f. 1977 Gjerstad
8
GRO ESKELAND f. 1982 Gjerstad
9
SOLVEIG MELBY BIRKEDAL f. 1988 Sundebru
10
LIV PAULINE VEVSTAD f. 1949 Gjerstad
11
GUNN-MARIT NILIMA f. 1959 Sundebru
12
ELISE AASBØ f. 1957 Gjerstad