TVEDESTRAND SOKN

Tjennaveien 35, 4900 TVEDESTRAND 37 19 96 93 menighetskontor@tvedestrand.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 176 stemmer

Medlemmer

Renate Rømyr f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 223 stemmer
Ole Andre Johnsen f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 222 stemmer
Jan Ove Aslaksen f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 216 stemmer
Sven Inge Marcussen f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 195 stemmer
Linda Nyborg f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 182 stemmer
Marit Lien f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 181 stemmer

Varamedlemmer

May Zwilgmeyer f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 180 stemmer
Inger Marie Erichsen f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 179 stemmer
Tina Linn Nilssen f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer
Helene Tveide f. 1976
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste