FROLAND KIRKELIGE FELLESRÅD

Frolandsveien 995, 4820 FROLAND 37 23 55 20 karl.otto.braathen@agderkirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 590 stemmer

Medlemmer

Sigbjørn Haslemo f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 776 stemmer
Oddvar Heddeland f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 668 stemmer
Einar Eskilt f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 664 stemmer
Berit Landsverk f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 653 stemmer
Frøydis Elisabet Kile f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 625 stemmer
Daina Lace Pedersen f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 606 stemmer

Varamedlemmer

Mona Håkedal f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 605 stemmer
Inger Søisdal f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 604 stemmer
Christine Førsund Gjømle f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 601 stemmer
Maria Ringheim f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 582 stemmer
Nadiia Magrytska f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 570 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste