IVELAND SOKN

4724 IVELAND 37 96 12 50 post@iveland.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 189 stemmer

Medlemmer

KJELL ØINA f. 1967 , Lagerekspeditør
Nominasjonskomiteens liste 235 stemmer
EMMA KRISTINE LEESLAND f. 1984 , Arbeidsleder, Setpro
Nominasjonskomiteens liste 227 stemmer
INGELIN ENGESTØL VIDNES f. 1955 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 216 stemmer
SOLFRID GAUTESTAD AMUNDSEN f. 1975 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 215 stemmer

Varamedlemmer

SIGRID TRIFFITT f. 1991 , Barne og ungdomsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 215 stemmer
ANNE GRETHE BERG f. 1956 , Bankfuksjonær
Nominasjonskomiteens liste 210 stemmer
DAG ØYVIND HAUGE f. 1997 , Anleggsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 202 stemmer
AUDHILD BÆRHEIM f. 1954 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 201 stemmer
SIG TOVE AASEN f. 1952 , Lærer, videregående
Nominasjonskomiteens liste 195 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
KJELL ØINA f. 1967, Lagerekspeditør Øynaveien, Skaiå
2
EMMA KRISTINE LEESLAND f. 1984, Arbeidsleder, Setpro Leeslandsveien, Skaiå
3
SOLFRID GAUTESTAD AMUNDSEN f. 1975, Sykepleier Tveitholtane, Skaiå
4
SIGRID TRIFFITT f. 1991, Barne og ungdomsarbeider Hilltveitåsen Birketveit
5
DAG ØYVIND HAUGE f. 1997, Anleggsarbeider Ljosland Birketveit
6
INGELIN ENGESTØL VIDNES f. 1955, Pensjonist Haugomveien Birketveit
7
SIG TOVE AASEN f. 1952, Lærer, videregående Skisland
8
ANNE GRETHE BERG f. 1956, Bankfuksjonær Frikstadveien, Birketveit
9
AUDHILD BÆRHEIM f. 1954, Sykepleier Møkjålandsv, Vatnestrøm