VALLE OG HYLESTAD SOKN

4747 VALLE 37 93 75 24 akr@valle.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 138 stemmer

Medlemer

LISBETH DALQUIST HOMME f. 1947 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 179 stemmer
GUDRUN SAGNESKAR f. 1967 , Rådgjevar
Nominasjonskomiteens liste 177 stemmer
BENTE MAY BJØRGUM f. 1954 , Barnehagelærar
Nominasjonskomiteens liste 166 stemmer
LIV BJØRGUM RYNINGEN f. 1957 , Sjukepleiar
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer
KNUT OLAV UPPSTAD f. 1971 , Organist
Nominasjonskomiteens liste 154 stemmer
SIRI IRENE NORDBØ MELHUS f. 1958 , Barnehagelærar
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer

Varamedlemer

ELLEN AGNETHE NYGAARD JANSEN f. 1960 , Sølvsmed
Nominasjonskomiteens liste 152 stemmer
SISSEL ÅKRE f. 1942 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 151 stemmer
BIRGIT FLATEN f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 149 stemmer
AASE HOLEN f. 1936 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 148 stemmer
PÅL DALE f. 1944 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 142 stemmer
Sjå valresultat for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
LISBETH DALQUIST HOMME f. 1947, Pensjonist Valle
2
KNUT OLAV UPPSTAD f. 1971, Organist Hylestad
3
GUDRUN SAGNESKAR f. 1967, Rådgjevar Valle
4
BENTE MAY BJØRGUM f. 1954, Barnehagelærar Hylestad
5
SISSEL ÅKRE f. 1942, Pensjonist Valle
6
PÅL DALE f. 1944, Pensjonist Valle
7
BIRGIT FLATEN f. 1952, Pensjonist Hylestad
8
ELLEN AGNETHE NYGAARD JANSEN f. 1960, Sølvsmed Hylestad
9
LIV BJØRGUM RYNINGEN f. 1957, Sjukepleiar Valle
10
SIRI IRENE NORDBØ MELHUS f. 1958, Barnehagelærar Hylestad
11
AASE HOLEN f. 1936, Pensjonist Hylestad