FLEKKERØY SOKN

MÆBØ, 4625 FLEKKERØY 38 19 68 10 flekkeroy.menighet@kristiansand.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 697 stemmer

Medlemmer

Anstein Norheim f. 1989 , Regnskapskonsulent
Nominasjonskomiteens liste 888 stemmer
Asbjørn Nilsen Aadnevig f. 1974 , HR sjef
Nominasjonskomiteens liste 869 stemmer
Grethe Abusdal f. 1959 , Enhetsleder intensiv
Nominasjonskomiteens liste 815 stemmer
Stig Rune Skaran f. 1976 , Barnehageassisten
Nominasjonskomiteens liste 808 stemmer
Noa Oliver Kristiansen f. 2000 , Tømmerlærling
Nominasjonskomiteens liste 807 stemmer
Nils Guttormsen f. 1990 , Gartner/avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 804 stemmer
Sven Bjørn Hillesund f. 1968 , Selger
Nominasjonskomiteens liste 771 stemmer
Rune Nikolaisen f. 1965 , Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 762 stemmer

Varamedlemmer

Vivian Holm f. 1957 , Fagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 748 stemmer
Tone Vigsø f. 1970 , Lektor og rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 741 stemmer
Ove Bakken Tollefsrud f. 1989 , Purchaser/Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 731 stemmer
Karin Bjørndal f. 1982 , Sykepleier - avd.leder
Nominasjonskomiteens liste 716 stemmer
Rita Eretveit f. 1963 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 710 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
GRETHE ABUSDAL f. 1961, Enhetsleder intensiv Vesterøya 105
2
ANSTEIN NORHEIM f. 1991, Regnskapskonsulent Revemyrbakken 8
3
STIG RUNE SKARAN f. 1978, Barnehageassisten Revemyrknausen 3
4
KARIN BJØRNDAL f. 1984, Sykepleier - avd.leder Nestemyrveien 63
5
NOA OLIVER KRISTIANSEN f. 2002, Tømmerlærling Vragesløyfen 63
6
TONE VIGSØ f. 1972, Lektor og rådgiver Holta 6
7
RITA ERETVEIT f. 1965, Sykepleier Paulen 12
8
RUNE NIKOLAISEN f. 1967, Rådgiver Hattesteinen 44a
9
NILS GUTTORMSEN f. 1992, Gartner/avdelingsleder Østerøya 124
10
VIVIAN HOLM f. 1959, Fagarbeider Kvitefjellveien 4
11
ØYSTEIN KRISTIANSEN f. 1986, Servicekoordinator Bergstøveien 34
12
ASBJØRN NILSEN AADNEVIG f. 1976, HR sjef Gråheia 18a
13
ANNE GRETE BIRKELAND f. 1971, Lærer Paulen 36
14
Sven Bjørn Hillesund f. 1970, Selger Skylleviga 121
15
OVE TOLLEFSRUD f. 1991, Purchaser/Daglig leder Vragesløyfen 6