FLEKKEFJORD SOKN

Anna Wahls gate 5, 4400 FLEKKEFJORD 38 32 88 20 kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 348 stemmer

Medlemmer

Birger Vegge f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 423 stemmer
Unni Rudolfsen f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 409 stemmer
Ingerid Glendrange Haugsvær f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 406 stemmer
Wenche Syvertsen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 363 stemmer
Hilde Forland f. 1959
Supplert kandidat 350 stemmer
Torgunn Schultz f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 349 stemmer
Ingvild Stene f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 347 stemmer
Magnus Jonsson f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 340 stemmer

Varamedlemmer

Kjell Finn Halvorsen f. 1954
Tilføyd valgbar person 3 stemmer
Olav Reinhardt Hanssen f. 1958
Tilføyd valgbar person 3 stemmer
Bernt Kristian Laundal f. 1956
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
Solveig Edvardsen f. 1953
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Anne Synnøve Amdal f. 1958
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
INGERID GLENDRANGE HAUGSVÆR f. 1977 Tjøsvågstrand
2
BIRGER VEGGE f. 1956 Sisikveien
3
UNNI RUDOLFSEN f. 1978 Utsiktsveien
4
INGVILD STENE f. 1977 Abaldalen
5
MAGNUS JONSSON f. 1947 Søylandsveien
6
WENCHE SYVERTSEN f. 1957 Tjørsvågveien
7
TORGUNN SCHULTZ f. 1951 Strandgaten

Supplerte kandidater

HILDE FORLAND f. 1960 Litledalen