HIDRA SOKN

Anna Wahls gate 5, 4400 FLEKKEFJORD 38 32 88 20 kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 98 stemmer

Medlemmer

Svein Harald Olsen f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 121 stemmer
John Eivind Marstad f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 118 stemmer
Oddrun Forland Rudrud f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
Inger Tønnessen f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer
John Hansen f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 106 stemmer
Inger Brynhild Jorunn Thorkildsen f. 1939
Nominasjonskomiteens liste 106 stemmer

Varamedlemmer

Rose Mari Hammersmark Tønnessen f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 106 stemmer
Jostein Bruseth f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 104 stemmer
Alf Inge Staabystrand f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 103 stemmer
Mariann Tønnessen f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 97 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste