BAKKE SOKN

Anna Wahls gate 5, 4400 FLEKKEFJORD 38 32 88 20 kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 132 stemmer

Medlemmer

Gerd Hamre f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 162 stemmer
Eva Hennie Emsøy f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
Margrete Osen Kjørmo f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 148 stemmer
Åslaug Tordis Sira f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 146 stemmer
Anne-Lise Birkeland f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 144 stemmer
Brit Skogestad f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 144 stemmer

Varamedlemmer

Roy Aarstad f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 143 stemmer
Egil Bjørgaas f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 142 stemmer
Jan Smiebakken f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 137 stemmer
Anne Karin Kjeldsen f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 134 stemmer
Rune Grandalen f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 130 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste