VENNESLA SOKN

Sparebankgården, 4700 VENNESLA 38 15 00 80 menighetsrad@kirkebakken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 729 stemmer

Medlemmer

Marianne Wegge f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 844 stemmer
Jens Kvarstein f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 801 stemmer
Randi Sofie Hagen f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 796 stemmer
Arne Setane f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 795 stemmer
Anne Landsverk Johnsen f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 787 stemmer
Anne Britt Engestøl f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 758 stemmer
Anne-Sofie Håverstad f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 748 stemmer
Ingrid Larsen f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 742 stemmer

Varamedlemmer

Siri Hagen Bakke f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 741 stemmer
Terje Faanes f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 735 stemmer
Siri Gurine Aaneland Harket f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 731 stemmer
Heidi Elisabeth Storøy Sandnes f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 710 stemmer
Oddbjørn Hagen f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 725 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
TERJE FAANES f. 1961 Vennesla
2
ANNE BRITT ENGESTØL f. 1960 Vikeland
3
JENS KVARSTEIN f. 1955 Kvarstein
4
RANDI SOFIE HAGEN f. 1956 Grovane
5
ARNE SETANE f. 1968 Heptekjerr
6
HEIDI ELISABETH STORØY SANDNES f. 1965 Heptekjerr
7
MARIANNE WEGGE f. 1973 Vikeland
8
ODDBJØRN HAGEN f. 1965 Moseidmoen
9
ANNE LANDSVERK JOHNSEN f. 1965 Vennesla
10
SIRI GURINE AANELAND HARKET f. 1957 Vikeland
11
SIRI HAGEN BAKKE f. 1980 Moseidmoen
12
ANNE-SOFIE HÅVERSTAD f. 1960 Heptekjerr
13
INGRID LARSEN f. 1958 Moseidmoen