FINSLAND SOKN

Sogndalen menighetskontor Fagermoen 1, 4645 NODELAND 97 40 45 00 menighetskontoret@gfm.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 164 stemmer

Medlemmer

Vegar Bøydler Jørgensen f. 1961 , Kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 213 stemmer
Erling Seglem f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 197 stemmer
Grethe Flottorp Utsogn f. 1965 , Medarbeider på Snøgg
Nominasjonskomiteens liste 190 stemmer
Benedicte Schlanbusch Hansen f. 1994
Nominasjonskomiteens liste 186 stemmer
Johnny Greibesland f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 177 stemmer
Kåre Lauvsland f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer

Varamedlemmer

Ingebjørg Haugstad Lidtveit f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 174 stemmer
Torleiv Roland f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 171 stemmer
Anna Øvland Follerås f. 1948
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
Kirsten Synnøve Foldnes f. 1954
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Gard Follerås f. 1978
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
VEGAR BØYDLER JØRGENSEN f. 1963, Kirketjener Askekjerran
2
Grethe Flottorp Utsogn f. 1967, Medarbeider på Snøgg Finsland
3
TORLEIV ROLAND f. 1955 Skogli - Finsland
4
BENEDICTE SCHLANBUSCH HANSEN f. 1996 Finsland
5
ERLING SEGLEM f. 1962 Finsland
6
INGEBJØRG HAUGSTAD LIDTVEIT f. 1963 Finsland
7
JOHNNY GREIBESLAND f. 1958 Finsland
8
KÅRE LAUVSLAND f. 1959 Lauvslandsmoen