ÅSERAL SOKN

c/o Kyrkjekontoret Gardsvegen 68, 4540 ÅSERAL 38 28 58 65 linda.fosse@aseral.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 76 stemmer

Medlemer

Åse Austrud f. 1954 , Husmor
Nominasjonskomiteens liste 114 stemmer
Andreas Forgard f. 1954 , Buss sjåfør
Nominasjonskomiteens liste 95 stemmer
Lise Marit Nilsen Ljosland Tickner f. 1960 , Husmor
Nominasjonskomiteens liste 92 stemmer
Olav Åsland f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 91 stemmer
Birger Oskar Øyulvstad f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 87 stemmer
Siren Håvorstad f. 1960 , Assistent
Nominasjonskomiteens liste 85 stemmer

Varamedlemer

Elin Torhild Forgard f. 1954 , Konsulent
Nominasjonskomiteens liste 78 stemmer
Elling Eikerapen f. 1946 , Dagleg leiar
Nominasjonskomiteens liste 77 stemmer
Sjå valresultat for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ÅSE AUSTRUD f. 1955, Husmor Gardsvegen 11
2
ANDREAS FORGARD f. 1955, Buss sjåfør Grokleiv 18
3
LISE MARIT NILSEN LJOSLAND TICKNER f. 1961, Husmor Fiskårdalen 871
4
ELLING EIKERAPEN f. 1947, Dagleg leiar Gamle Gardsvegen 30
5
SIREN HÅVORSTAD f. 1961, Assistent Fiskårdalen 146
6
OLAV ÅSLAND f. 1958 Gardsvegen 88
7
BIRGER OSKAR ØYULVSTAD f. 1952, Pensjonist Geitskarvegen 242
8
ELIN TORHILD FORGARD f. 1955, Konsulent Grokleiv 18