FEDA SOKN

Nesgata 12, 4480 KVINESDAL 38 60 20 08 post@kvinesdal.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 104 stemmer

Medlemmer

Åse Tønnessen Sæbø f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 137 stemmer
Bjørg Narvestad Fredriksen f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 129 stemmer
Trygve Berg f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer
Constanse Karin Hansen Skranefjell f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 118 stemmer
Bjørg Solfrid Tesaker f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 118 stemmer
Vigdis Tveit Dugan f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer

Varamedlemmer

Liv Karin Poth Egeland f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 104 stemmer
Vidar Frestad f. 1968
Tilføyd valgbar person 9 stemmer
Berit Hellestøl f. 1980
Tilføyd valgbar person 7 stemmer
Geir Fossdal f. 1981
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
Torbjørg Elisabeth Liavåg Eikeland f. 1964
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ÅSE TØNNESSEN SÆBØ f. 1945 Storevollen
2
TRYGVE BERG f. 1947 Birkelandsbakken
3
BJØRG NARVESTAD FREDRIKSEN f. 1965 Refstie
5
VIGDIS TVEIT DUGAN f. 1956 Sande
6
BJØRG SOLFRID TESAKER f. 1943 Frøytland
7
LIV KARIN POTH EGELAND f. 1948 Sande