MELDAL SOKN

Løkkenveien 2, 7336 MELDAL 72 49 51 65 post.meldal@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 292 stemmer

Medlemmer

Gretha Loe f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 340 stemmer
Torleif Hove f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 326 stemmer
Berit Drugli Blokkum f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 319 stemmer
Ola Syrstadeng f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 307 stemmer
Turid Aasbø Ree f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 303 stemmer
Sigrid Loe f. 1989
Nominasjonskomiteens liste 303 stemmer
Sissel Muan f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 300 stemmer
Eva Gjøås f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 297 stemmer

Varamedlemmer

Inger Norunn Brun f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 280 stemmer
Eivind Myre Sandstad f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 287 stemmer
Marta Aarnes f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 284 stemmer
Lisbeth Snøsen f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 282 stemmer
Inger Kristin Sandvik f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 291 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
Sissel Muan f. 1980
2
OLA SYRSTADENG f. 1958
4
TORLEIF HOVE f. 1956
5
GRETHA LOE f. 1957
7
EVA GJØÅS f. 1966
10
SIGRID LOE f. 1991
11
MARTA AARNES f. 1953
12
LISBETH SNØSEN f. 1981