TJENSVOLL SOKN

Tellusveien 43, 4021 STAVANGER 51599660 tjensvoll.menighet.stavanger@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 444 stemmer

Medlemmer

OLA SKUTERUD f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 514 stemmer
ANNE LISE ØXNEVAD f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 484 stemmer
MÅLFRID UNDHEIM SKOTTENE f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 479 stemmer
KITTY MARIE GARBORG f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 477 stemmer
AUD VENKE GUNNARSHAUG ØSTERHUS f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 465 stemmer
ELLEN GRØNNING f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 464 stemmer

Varamedlemmer

EGIL RASMUSSEN f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 459 stemmer
INGER HELLERDAL RASMUSSEN f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 452 stemmer
TOR EGIL MATRE f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 449 stemmer
KARIN SYLVIA MOLVERSMYR f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 432 stemmer
BERIT ELISABET KOPREN f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 442 stemmer
Se valgresultater for STAVANGER BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste