LUNNER SOKN

Lunnerlinna 43A, 2730 LUNNER 61 32 48 00 kontor@lunner.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 612 stemmer

Medlemmer

Ragnhild Karin Lier Western f. 1955 , Seniorkonsulent Sparebank
Nominasjonskomiteens liste 708 stemmer
Gunnar Østby f. 1963 , Produktsjef
Nominasjonskomiteens liste 698 stemmer
Victoria Tvenge-Carlsen f. 1990 , Barnehagestyrer
Nominasjonskomiteens liste 693 stemmer
Aud Irene Hovsveen Hallum f. 1948 , Pensjonert lærer
Nominasjonskomiteens liste 665 stemmer
Linda Helene Sveberg Jolma f. 1976 , Psykiatrisk sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 655 stemmer
Bente Nilsplass Nygaard f. 1972 , Regnskapsmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 654 stemmer

Varamedlemmer

Camilla Engen f. 1989 , Adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 646 stemmer
Lars Bilden f. 1970 , Områdeansvarlig
Nominasjonskomiteens liste 643 stemmer
Tord Gulbrand Nordli f. 1974 , Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 638 stemmer
Per Jakob Raastad f. 1950 , Gårdbruker og vaktmester
Nominasjonskomiteens liste 626 stemmer
John Eirik Tvenge-Carlsen f. 1990 , Adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 626 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
LARS BILDEN f. 1972, Områdeansvarlig 2730 Lunner
2
BENTE NILSPLASS NYGAARD f. 1974, Regnskapsmedarbeider 2730 Lunner
3
AARON ALAJBEG KAMBEN f. 2002, Erfaringsrådg./prosj.ansv 2730 Lunner
4
VICTORIA TVENGE-CARLSEN f. 1992, Barnehagestyrer 2730 Lunner
5
RAGNHILD KARIN LIER WESTERN f. 1957, Seniorkonsulent Sparebank 2720 Grindvoll
6
GUNNAR ØSTBY f. 1965, Produktsjef 2740 Roa
7
CAMILLA ENGEN f. 1991, Adjunkt 2730 Lunner
8
TORD GULBRAND NORDLI f. 1976, Daglig leder 2740 Roa
9
CHRISTIAN HAGTVET REM f. 1987, Muskelterapeut 2730 Lunner
10
AUD IRENE HOVSVEEN HALLUM f. 1950, Pensjonert lærer 2730 Lunner
11
PER JAKOB RAASTAD f. 1952, Gårdbruker og vaktmester 2730 Lunner
12
LINDA HELENE JOLMA f. 1978, Psykiatrisk sykepleier 2730 Lunner
13
JOHN EIRIK TVENGE-CARLSEN f. 1992, Adjunkt 2730 Lunner
14
RONNY SVEBERG f. 1977, Adjunkt med tilegg 2730 Lunner