LUNNER SOKN

2730 LUNNER 61 32 48 00 kontor@lunner.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 612 stemmer

Medlemmer

LARS BILDEN f. 1970 , Områdeansvarlig
Nominasjonskomiteens liste 208 stemmer
BENTE NILSPLASS NYGAARD f. 1972 , Regnskapsmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 219 stemmer
AARON ALAJBEG KAMBEN f. 2000 , Erfaringsrådg./prosj.ansv
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
VICTORIA TVENGE-CARLSEN f. 1990 , Barnehagestyrer
Nominasjonskomiteens liste 258 stemmer
RAGNHILD KARIN LIER WESTERN f. 1955 , Seniorkonsulent Sparebank
Nominasjonskomiteens liste 273 stemmer
GUNNAR ØSTBY f. 1963 , Produktsjef
Nominasjonskomiteens liste 263 stemmer

Varamedlemmer

CAMILLA ENGEN f. 1989 , Adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 211 stemmer
TORD GULBRAND NORDLI f. 1974 , Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 203 stemmer
CHRISTIAN HAGTVET REM f. 1985 , Muskelterapeut
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
AUD IRENE HOVSVEEN HALLUM f. 1948 , Pensjonert lærer
Nominasjonskomiteens liste 230 stemmer
PER JAKOB RAASTAD f. 1950 , Gårdbruker og vaktmester
Nominasjonskomiteens liste 191 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
LARS BILDEN f. 1970, Områdeansvarlig 2730 Lunner
2
BENTE NILSPLASS NYGAARD f. 1972, Regnskapsmedarbeider 2730 Lunner
3
AARON ALAJBEG KAMBEN f. 2000, Erfaringsrådg./prosj.ansv 2730 Lunner
4
VICTORIA TVENGE-CARLSEN f. 1990, Barnehagestyrer 2730 Lunner
5
RAGNHILD KARIN LIER WESTERN f. 1955, Seniorkonsulent Sparebank 2720 Grindvoll
6
GUNNAR ØSTBY f. 1963, Produktsjef 2740 Roa
7
CAMILLA ENGEN f. 1989, Adjunkt 2730 Lunner
8
TORD GULBRAND NORDLI f. 1974, Daglig leder 2740 Roa
9
CHRISTIAN HAGTVET REM f. 1985, Muskelterapeut 2730 Lunner
10
AUD IRENE HOVSVEEN HALLUM f. 1948, Pensjonert lærer 2730 Lunner
11
PER JAKOB RAASTAD f. 1950, Gårdbruker og vaktmester 2730 Lunner
12
LINDA HELENE JOLMA f. 1976, Psykiatrisk sykepleier 2730 Lunner
13
JOHN EIRIK TVENGE-CARLSEN f. 1990, Adjunkt 2730 Lunner
14
RONNY SVEBERG f. 1975, Adjunkt med tilegg 2730 Lunner