SUNDE SOKN

Mjughøyden 9, 4048 HAFRSFJORD 51 59 46 00 sunde.menighet.stavanger@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 398 stemmer

Medlemmer

EINAR ARNE GARLID f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 493 stemmer
Therese Egebakken f. 1998
Nominasjonskomiteens liste 469 stemmer
JORUN EIANE BRUNSTAD f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 434 stemmer
ELDAR BJØRGE f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 424 stemmer
LEIF INGE MISJE f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 422 stemmer
KRISTIN RISVIK f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 415 stemmer
ROMAN TIKHONOV REINDAL f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 412 stemmer
JAN KETIL BJERKREIM f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 411 stemmer

Varamedlemmer

BENTE KARIN HUSEBØ f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 404 stemmer
CHRISTOPHER BERGSAGEL WIGGEN f. 2001
Nominasjonskomiteens liste 404 stemmer
KURT MARTIN LILLEBY f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 402 stemmer
BRIT REIDUNN PEDERSEN f. 1995
Nominasjonskomiteens liste 402 stemmer
ELI AASEN f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 389 stemmer
Se valgresultater for STAVANGER BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ELDAR BJØRGE f. 1957 Tasabekken 12, 4046
2
THERESE EGEBAKKEN f. 1999 Kvernevik Ring 16, 4049
3
ROMAN TIKHONOV REINDAL f. 1986 Rugdeveien 20, 4049
4
ELI AASEN f. 1960 Mjughaug Terrasse 4, 4048
5
LEIF INGE MISJE f. 1961 Primstaven 11 B,4046
6
JAN KETIL BJERKREIM f. 1970 Krykkjeveien 46,4049
7
JORUN EIANE BRUNSTAD f. 1958 Malthaugsvingen 29, 4046
8
KURT MARTIN LILLEBY f. 1958 Øygardsveien 85, 4047
9
EINAR ARNE GARLID f. 1952 Traneveien 28, 4049
10
BRIT REIDUNN PEDERSEN f. 1996 Terneveien 28, 4049
11
BENTE KARIN HUSEBØ f. 1964 Hegreveien 9 H, 4049
12
CHRISTOPHER BERGSAGEL WIGGEN f. 2002 Reveheimsveien 289 B,4048
13
KRISTIN RISVIK f. 1966 Mjughaugkroken 16, 4048