HJELMELAND SOKN

Prestagarden 5, 4130 HJELMELAND post@hjelmeland.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 203 stemmer

Medlemer

MAGNHILD MELTVEIT KLEPPA f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 290 stemmer
TERJE THORNQUIST f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 273 stemmer
OLA DALE f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 272 stemmer
PALMA SYNNØVE OMMUNDSEN f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 262 stemmer
JON HELGE HAUSKEN f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 256 stemmer
BERIT TORGERSEN SKIFTUN f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 251 stemmer

Varamedlemer

LIV ODDNY LAUGALAND f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 246 stemmer
EIVIND SELVIKVÅG f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 237 stemmer
HILDE LINDSTRØM BERLAND f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 211 stemmer
FATSAH KASSIMI f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 204 stemmer
HELGE REIDAR RØGENES f. 1949
Tilføydd valbar person 3 stemmer
Sjå valresultat for STAVANGER BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
MAGNHILD MELTVEIT KLEPPA f. 1949 Hjelmeland
2
TERJE THORNQUIST f. 1949 Hjelmeland
3
EIVIND SELVIKVÅG f. 1984 Jøsenfjorden
4
FATSAH KASSIMI f. 1966 Hjelmeland
5
PALMA SYNNØVE OMMUNDSEN f. 1952 Hjelmeland
6
HILDE LINDSTRØM BERLAND f. 1962 Husstøl, Hjelmeland
7
OLA DALE f. 1972 Askvik, Hjelmeland
8
BERIT TORGERSEN SKIFTUN f. 1957 Skiftun
9
JON HELGE HAUSKEN f. 1977 Hauske, Hjelmeland
10
LIV ODDNY LAUGALAND f. 1959 Vormedalen