FERKINGSTAD SOKN

4274 STOL 52 81 20 50 ferkingstad@karmoykirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 146 stemmer

Medlemmer

BERIT ÅDLAND f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 177 stemmer
INGHILD SKEISEID NORDBØ f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 175 stemmer
ODD EGIL SØRHEIM f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 169 stemmer
NORA SOLLI f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 169 stemmer
BERIT STONGHAUGEN f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer
LINDA LARSEN MEISTAD f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer

Varamedlemmer

ARNOLD VÅGEN f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer
OLE CHRISTIAN HANDELAND f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
AUD SØLVI VIKRA LARSEN f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
LINDA SØNNØVE LARSEN f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 146 stemmer
KENNETH NORDBØ f. 1964
Tilføyd valgbar person 3 stemmer
Se valgresultater for STAVANGER BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ODD EGIL SØRHEIM f. 1971 4272 Sandve
2
INGHILD SKEISEID NORDBØ f. 1982 4272Sandve
3
BERIT ÅDLAND f. 1955 4274 Stol
4
BERIT STONGHAUGEN f. 1979 4274Stol
5
NORA SOLLI f. 1965 4274Stol
6
LINDA LARSEN MEISTAD f. 1972 4274 Stol
7
ARNOLD VÅGEN f. 1964 4272 Sandve
8
OLE CHRISTIAN HANDELAND f. 1966 4272 Sandve
9
AUD SØLVI VIKRA LARSEN f. 1955 4272 Sandve
10
LINDA SØNNØVE LARSEN f. 1974 4272 Sandve