VATS SOKN

Skjold kyrkje, 5574 SKJOLD 52 76 73 82 post.kyrkja@vindafjord.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 151 stemmer

Medlemmer

ELISABETH STOPLE GREGERSEN f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 201 stemmer
STEINAR SØRHUS f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 189 stemmer
AUD BENTE ØVERNES HJORTELAND f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 172 stemmer
MARIANNE BAKKEVOLD VASSNES f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 170 stemmer
KARIN ANNELIESE MESECKE KOLTVEIT f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 164 stemmer
OLE EIVIND EIKANES f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 164 stemmer

Varamedlemmer

BJØRGHILD LUNDE f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 163 stemmer
JAN OVE GJIL f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
INGEBJØRG BERGLJOT GRINDHEIM f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 150 stemmer
RANDI THERESE LUNDEGAARD EIKJELAND f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 149 stemmer
BERIT KIRKETEIG f. 1965
Tilføyd valgbar person 151 stemmer
Se valgresultater for STAVANGER BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste