BERGEN DOMKIRKE SOKN

Bryggen 13, 5003 BERGEN 55 59 71 79 bergen.domkirke@bergen.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 621 stemmer

Medlemmer

ANNE BREDAHL f. 1993 , Lektor
Nominasjonskomiteens liste 656 stemmer
Christian Nesset f. 1989 , Barista, fagleder
Nominasjonskomiteens liste 652 stemmer
Grete Line Simonsen f. 1967 , Administrasjonssjef
Nominasjonskomiteens liste 645 stemmer
Bjørn Fjeld f. 1956 , Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 645 stemmer
Gunhild Sannes Larsen f. 1988 , Selvstendig næringsdriven
Nominasjonskomiteens liste 644 stemmer
Maria Kristine Monsen f. 1978 , Lektor
Nominasjonskomiteens liste 642 stemmer
Rune Valderhaug f. 1951 , Pensjonert journalist
Nominasjonskomiteens liste 640 stemmer
Eirik Breivik Minde f. 1980 , Kantor
Nominasjonskomiteens liste 640 stemmer
Gunnar Wik f. 1950 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 640 stemmer
Åsmund Ulvedal f. 1986 , Ungdomsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 631 stemmer

Varamedlemmer

Karen Marie Knudsen f. 1949 , Pensjonert adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 629 stemmer
John Bertin Bjørke Hellerslien f. 1996 , Student
Nominasjonskomiteens liste 622 stemmer
Erlend Myklebust Skjelten f. 1986 , Lektor
Nominasjonskomiteens liste 618 stemmer
Ingrid Veslemøy Steensnæs Omenaas f. 1950 , Pensjonert lektor
Nominasjonskomiteens liste 613 stemmer
Sidsel Grønlund f. 1945 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 617 stemmer
Morten Samsonsen f. 1962 , Styrer sykehjem
Nominasjonskomiteens liste 619 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
RUNE VALDERHAUG f. 1953, Pensjonert journalist Repslagergaten
2
KAREN MARIE KNUDSEN f. 1951, Pensjonert adjunkt Kalvedalsvn.
3
CHRISTIAN NESSET f. 1991, Barista, fagleder Krohnstadvn.
4
MARIA KRISTINE MONSEN f. 1980, Lektor Ørnahaugen
5
GRETE LINE SIMONSEN f. 1969, Administrasjonssjef Dragefjellstrappen
6
ERLEND MYKLEBUST SKJELTEN f. 1988, Lektor Solheimslien
7
INGRID VESLEMØY STEENSNÆS OMENAAS f. 1952, Pensjonert lektor Storhaugen
8
SIDSEL GRØNLUND f. 1947, Pensjonist Nygårdsgaten
9
EIRIK BREIVIK MINDE f. 1982, Kantor Skiftesvikvegen
10
ANNE BREDAHL f. 1995, Lektor Daniel Hansens gt.
11
MORTEN SAMSONSEN f. 1964, Styrer sykehjem St. Olavsvei
12
GUNHILD SANNES LARSEN f. 1990, Selvstendig næringsdriven Bispensgaten
13
BJØRN FJELD f. 1958, Daglig leder Dyngelandsveien
14
GUNNAR WIK f. 1952, Pensjonist Amalie Skrams vei
15
ÅSMUND ULVEDAL f. 1988, Ungdomsarbeider Daniel Hansens gt.
16
JOHN BERTIN BJØRKE HELLERSLIEN f. 1998, Student Georgernes Verft