SLETTEBAKKEN SOKN

Vilhelm Bjerknes' vei 31, 5081 BERGEN 55 59 71 50 slettebakken.menighet@bergen.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 311 stemmer

Medlemmer

Mathias Øgaard f. 2000 , Student
Nominasjonskomiteens liste 336 stemmer
Ingrid Louise Fluge-Hole f. 1991 , Student
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer
Sandra Sivertsen f. 1991 , Kjøpmann
Nominasjonskomiteens liste 324 stemmer
Ingrid Hansen Justlar f. 2000 , Student
Nominasjonskomiteens liste 319 stemmer
Kristin Watnedal Olsen f. 1999 , Student
Nominasjonskomiteens liste 318 stemmer
Ernst Fredrik Pedersen f. 1963 , Seniorrådgiver UiB
Nominasjonskomiteens liste 317 stemmer
Olav Kyrre Hundvin f. 1990 , Rådgiver Bergen kommune
Nominasjonskomiteens liste 316 stemmer
Nora Johanne Engeline Linden f. 1942 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 313 stemmer
Bodil Yddal Bjaanes f. 1978 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 313 stemmer
Elisabeth Jeanette Erve Heimset f. 1979 , Skadekonsulent
Nominasjonskomiteens liste 311 stemmer

Varamedlemmer

Harald Anton Aase f. 1942 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 301 stemmer
Frode Hjertnes f. 1960 , Lektor
Nominasjonskomiteens liste 307 stemmer
Turid Boge Lea f. 1943 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 300 stemmer
Marius Tvedt Rustand f. 1995 , Student
Nominasjonskomiteens liste 310 stemmer
Gunnlaug Bøyum f. 1945 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 303 stemmer
Synnøve Johnsen Åslid f. 1997 , Student
Nominasjonskomiteens liste 306 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
ERNST FREDRIK PEDERSEN f. 1965, Seniorrådgiver UiB Sletten
2
INGRID LOUISE FLUGE-HOLE f. 1993, Student Sandviken
3
SANDRA SIVERTSEN f. 1993, Kjøpmann Landås
4
NORA JOHANNE ENGELINE LINDEN f. 1944, Pensjonist Slettebakken
5
HARALD ANTON AASE f. 1944, Pensjonist Mansverk
6
ELISABETH JEANETTE ERVE HEIMSET f. 1981, Skadekonsulent Slettebakken
7
FRODE HJERTNES f. 1962, Lektor Landås
8
OLAV KYRRE HUNDVIN f. 1992, Rådgiver Bergen kommune Sletten
9
KRISTIN WATNEDAL OLSEN f. 2001, Student Sædalen
10
INGRID HANSEN JUSTLAR f. 2002, Student Nedre Nattland
11
MATHIAS ØGAARD f. 2002, Student Sædalen
12
TURID BOGE LEA f. 1945, Pensjonist Sletten
13
MARIUS TVEDT RUSTAND f. 1997, Student Mansverk
14
GUNNLAUG BØYUM f. 1947, Pensjonist Sædalen
15
BODIL YDDAL BJAANES f. 1980, Lærer Sletten
16
SYNNØVE JOHNSEN ÅSLID f. 1999, Student Mansverk