STORETVEIT SOKN

Kirkevegen 27, 5072 BERGEN 55 30 81 11 storetveit.menighet.bergen@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 330 stemmer

Medlemmer

PER KRISTIAN ERDAL f. 1958 , Spesialrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 365 stemmer
AGNETHE MOHN f. 1945 , Pensjonert lærer
Nominasjonskomiteens liste 359 stemmer
FRIEDE ANDERSEN f. 1962 , Biolog/seksjonssjef
Nominasjonskomiteens liste 357 stemmer
TONE LAUVÅS f. 1965 , Spes.sykepleier/HMS-leder
Supplert kandidat 356 stemmer
ANETTE CHRISTINE ISDAHL KROHN-HANSEN f. 1964 , Helsesykepleier
Supplert kandidat 351 stemmer
JOHN KRISTIAN GRAMSTAD ROLFSNES f. 1958 , Sykehusprest
Nominasjonskomiteens liste 342 stemmer
OLE HIERONYMUS MEYER f. 1957 , Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 340 stemmer
GURI RØROSGAARD HAALAND f. 1949 , Lege/BU-psykiater
Supplert kandidat 331 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
PER KRISTIAN ERDAL f. 1959, Spesialrådgiver Ny-Paradis
2
AGNETHE MOHN f. 1946, Pensjonert lærer Stabburvegen
3
JOHN KRISTIAN GRAMSTAD ROLFSNES f. 1959, Sykehusprest Grønnestølsveien
4
OLE HIERONYMUS MEYER f. 1958, Ingeniør Conrad Mohrs veg
5
FRIEDE ANDERSEN f. 1963, Biolog/seksjonssjef Ny-Paradis

Supplerte kandidater

GURI RØROSGAARD HAALAND f. 1950, Lege/BU-psykiater Statsm. Michelsens veg
TONE LAUVÅS f. 1966, Spes.sykepleier/HMS-leder Nattlandslia
ANETTE CHRISTINE ISDAHL KROHN-HANSEN f. 1965, Helsesykepleier Wergelandsalléen