SÆLEN SOKN

Vardeveien 9, 5141 FYLLINGSDALEN 55 36 22 10 saelen.menighet@bergen.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 285 stemmer

Medlemmer

Kari Stensland Dyrøy f. 1954 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 335 stemmer
Siv Rikstad f. 1968 , Personalansv.
Nominasjonskomiteens liste 329 stemmer
Tove Bergem f. 1973 , Kunstner
Nominasjonskomiteens liste 309 stemmer
Tor Nordeide f. 1955 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 295 stemmer
Jonas Holm Erstad f. 1993 , Student
Nominasjonskomiteens liste 295 stemmer
Petter Storenes Henriksen f. 1986 , Elektriker
Nominasjonskomiteens liste 291 stemmer
Randi Wollan Neuber f. 1962 , Org.arbeider
Nominasjonskomiteens liste 282 stemmer
Marit Kristine Fjeldstad f. 1943 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 273 stemmer

Varamedlemmer

Anita Helene Nødtvedt Rongevær Üstün f. 1979 , Servicearb.
Nominasjonskomiteens liste 284 stemmer
Astrid Elisabeth Nødtvedt f. 1973 , Rekrutering
Nominasjonskomiteens liste 281 stemmer
Marianne Aadland f. 1964 , Akupunktør
Nominasjonskomiteens liste 278 stemmer
Bjørg Elin Nødtvedt Rongevær f. 1940 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 275 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
KARI STENSLAND DYRØY f. 1956, Pensjonist Bregenstien
2
SIV RIKSTAD f. 1970, Personalansv. Vardesvingen
3
RANDI WOLLAN NEUBER f. 1964, Org.arbeider Bjørndalsskogen
4
TOR NORDEIDE f. 1957, Pensjonist Bjørgegrend
5
TOVE BERGEM f. 1975, Kunstner Torgny Segerstedsvei
6
JONAS HOLM ERSTAD f. 1995, Student Hesjaholtveien
7
MARIT KRISTINE FJELDSTAD f. 1945, Pensjonist Einerhaugen
8
PETTER STORENES HENRIKSEN f. 1988, Elektriker Vestlundveien
9
ANITA HELENE NØDTVEDT RONGEVÆR ÜSTÜN f. 1981, Servicearb. Myrholtet
10
ASTRID ELISABETH NØDTVEDT f. 1975, Rekrutering Statsråd Sælensvei
11
MARIANNE AADLAND f. 1966, Akupunktør Vardesvingen
12
BJØRG ELIN NØDTVEDT RONGEVÆR f. 1942, Pensjonist Elvenesvegen