SANDVIKEN SOKN

Sandviksveien 41, 5036 BERGEN 55 59 71 30 sandviken.menighet@bergen.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 151 stemmer

Medlemmer

Simon Bargård Otterå f. 1995
Nominasjonskomiteens liste 166 stemmer
Joar Grindheim f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 162 stemmer
Jostein Aarvik f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 162 stemmer
Tonje Elisabeth Bargård f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
Petra Anne Os f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer
Grethe-Helen Severinsen f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 152 stemmer

Varamedlemmer

Tarald Ueland f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 150 stemmer
Odvar Holsen f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 150 stemmer
Kristin Hellwig f. 1969 , Tidligere dokumentforvalt
Supplert kandidat 144 stemmer
Britt Norheim f. 1938
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

Supplerte kandidater

KRISTIN HELLWIG f. 1971, Tidligere dokumentforvalt Sandviken