LAKSEVÅG SOKN

5160 LAKSEVÅG 55 59 32 30 laksevag.menighet@bergen.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 184 stemmer

Medlemmer

JEANETTE HAVELAND ANTONIAZZI f. 1970 , Medisinsk Sekretær
Nominasjonskomiteens liste 200 stemmer
LIN ELISABETH KRANTZ f. 1971 , Meglerassistent
Nominasjonskomiteens liste 194 stemmer
GUNNAR NYHAMMER f. 1962 , Lektor
Nominasjonskomiteens liste 190 stemmer
OLE DAG ARNTZEN f. 1959 , Konsulent Bibliotek
Nominasjonskomiteens liste 187 stemmer
CHRISTER STENERUD-AADLAND f. 1991 , Regionleder Sør-østlandet
Nominasjonskomiteens liste 187 stemmer
THERESE NESSE MOKKELBOST f. 1973 , Administrasjonskonsulent
Nominasjonskomiteens liste 187 stemmer

Varamedlemmer

VIDAR BRUDVIK f. 1959 , Avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 186 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
OLE DAG ARNTZEN f. 1959, Konsulent Bibliotek Monrad Mjeldes vei
2
JEANETTE HAVELAND ANTONIAZZI f. 1970, Medisinsk Sekretær Voldene
3
GUNNAR NYHAMMER f. 1962, Lektor Øvre Riplegården
4
LIN ELISABETH KRANTZ f. 1971, Meglerassistent Nylundsveien
5
CHRISTER STENERUD-AADLAND f. 1991, Regionleder Sør-østlandet Olsvikveien
6
THERESE NESSE MOKKELBOST f. 1973, Administrasjonskonsulent Frydenbølien
7
VIDAR BRUDVIK f. 1959, Avdelingsleder Øvre Riplegården