ÅRSTAD SOKN

Jonas Lies vei 55, 5053 BERGEN 55 59 32 90 Aarstad.menighet@bergen.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for ÅRSTAD SOKN
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste