ÅRSTAD SOKN

Jonas Lies vei 55, 5053 BERGEN 55 59 32 90 Aarstad.menighet@bergen.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 244 stemmer

Medlemmer

Julie Ane Ødegaard Borge f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 277 stemmer
Grethe Doris Agcaoili Borge f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 263 stemmer
Solveig Kristin Paule f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 256 stemmer
Svein Ødegaard f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 255 stemmer
Yngve Træland f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 251 stemmer
Margaret Aabrek Henriksen f. 1992
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer

Varamedlemmer

Solofoniaina Zosoa Andrianaivoravelona f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 248 stemmer
Lene Iversen f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 247 stemmer
Gretchen Lindsay Hull f. 1989
Nominasjonskomiteens liste 244 stemmer
Martin Løndal f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 235 stemmer
Magnus Bjørnsen Løberg f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 235 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste