EIDSVÅG SOKN

Vollane 3, 5105 EIDSVÅG I ÅSANE 55 30 81 90 eidsvag.menighet@bergen.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 437 stemmer

Medlemmer

Tone-Elin Stokke Mørner f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 519 stemmer
Benedicte Sjøvold f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 497 stemmer
Malin Bäckman von Osten f. 2000
Nominasjonskomiteens liste 486 stemmer
Marit Vik f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 475 stemmer
Kari Fonn Hafskor f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 475 stemmer
Gudmund Konglevoll f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 475 stemmer

Varamedlemmer

Beate Helen Ormberg f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 474 stemmer
Grethe Gangsøy Hessevik f. 2001
Nominasjonskomiteens liste 460 stemmer
Arve Bertel Fredrik Nilsen f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 444 stemmer
Frode Synnevåg f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 440 stemmer
Stein-Are Thorstensen f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 433 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
BEATE HELEN ORMBERG f. 1968 Tertnes
2
MARIT VIK f. 1958 Åstveit
3
STEIN-ARE THORSTENSEN f. 1975 Selvik
4
ARVE BERTEL FREDRIK NILSEN f. 1958 Eidsvåg
5
TONE-ELIN STOKKE MØRNER f. 1968 Eidsvåg
6
MALIN BÄCKMAN VON OSTEN f. 2001 Øvre Ervik
7
KARI FONN HAFSKOR f. 1970 Eidsvågneset
8
GUDMUND KONGLEVOLL f. 1962 Eidsvåg
10
FRODE SYNNEVÅG f. 1965 Selvik
11
GRETHE GANGSØY HESSEVIK f. 2002 Øvre Ervik