ARNA SOKN

Lakslia 21, 5261 INDRE ARNA 55 36 22 70 arna.menighet@kirken.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 482 stemmer

Medlemer

Bjarte Abildgaard f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 528 stemmer
Kristin Haukaas f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 528 stemmer
Audun Magne Stølås f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 520 stemmer
Steffen Mjelde f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 516 stemmer
Hans Martin Svarstad f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 513 stemmer
Torill Vik Johannessen f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 511 stemmer
Svanhild Lunde Olsen-Lie f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 483 stemmer
Erik Rodal f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 478 stemmer

Varamedlemer

Jostein Arve Monstad f. 1943
Supplert kandidat 470 stemmer
Elisabeth Almenning Garnes f. 1975
Tilføydd valbar person 4 stemmer
Nina Hjorth Zinke f. 1971
Tilføydd valbar person 4 stemmer
Olof Johannes Eman f. 1977
Tilføydd valbar person 3 stemmer
Ann Helen Heggestad Folkvord f. 1975
Tilføydd valbar person 3 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
HANS MARTIN SVARSTAD f. 1947 Indre Arna
2
SVANHILD LUNDE OLSEN-LIE f. 1954 Haukeland
3
STEFFEN MJELDE f. 1967 Lone
4
BJARTE ABILDGAARD f. 1981 Espeland
5
ERIK RODAL f. 1953 Arnatveit
6
KRISTIN HAUKAAS f. 1981 Indre Arna
7
TORILL VIK JOHANNESSEN f. 1981 Arnatveit
8
AUDUN MAGNE STØLÅS f. 1950 Indre Arna

Supplerte kandidatar

JOSTEIN ARVE MONSTAD f. 1944 Arnatveit