VALESTRAND OG FØRDE SOKN

Soknehuset Steinhaugvegen 10, 5550 SVEIO 53 74 84 20 kyrkja@sveio.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 176 stemmer

Medlemer

Tor Helge Hardeland f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 201 stemmer
Tone-Elisabeth Johnsen Norman f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 189 stemmer
Solveig Margrethe Brynjelsen f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 188 stemmer
Ann Helén Velde f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 181 stemmer
Øyvind Tislavoll f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 181 stemmer
Ragnhild Elise Sæverhagen f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 180 stemmer
Anne Mari Engeset Fisketjøn f. 1969
Tilføydd valbar person 1 stemmer
Målfrid Jacobsen f. 1949
Tilføydd valbar person 1 stemmer

Varamedlemer

Arve Myklebust f. 1968
Tilføydd valbar person 1 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste