BREMNES SOKN

c/o Bømlo Kyrkjelege fellesråd Rådhuset Leirdalen 1, 5430 BREMNES 53 42 32 80 kyrkja@bomlo.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 760 stemmer

Medlemer

Lene Fylkesnes Nesse f. 1983 , kyrkjetenar
Nominasjonskomiteens liste 931 stemmer
Hanna Sortland Raknes f. 1962 , sjukepleiar
Nominasjonskomiteens liste 873 stemmer
Kjersti Mæland f. 1966 , barne- og ungdomsarbeidar
Nominasjonskomiteens liste 862 stemmer
John Olav Habbestad f. 1963 , rådgjevar byggesak
Nominasjonskomiteens liste 861 stemmer
Åse Innvær f. 1967 , produksjonsleiar
Nominasjonskomiteens liste 849 stemmer
Astrid Farestveit Gane f. 1979 , gullsmed
Nominasjonskomiteens liste 838 stemmer
Margot Totland Laurhammer f. 1973 , koordinator
Nominasjonskomiteens liste 808 stemmer
Torunn Tveita f. 1958 , lærar
Nominasjonskomiteens liste 805 stemmer

Varamedlemer

Geir Ove Sele f. 1968 , HR-direktør
Nominasjonskomiteens liste 801 stemmer
Anita Espevik f. 1995 , symjeinstruktør
Nominasjonskomiteens liste 801 stemmer
Eivind Olsen Engen f. 1986 , barnehagelærar
Nominasjonskomiteens liste 788 stemmer
Iren Torget f. 1967 , kafévert
Nominasjonskomiteens liste 770 stemmer
Anne Louise Remø Tveita f. 1986 , sjukepleiar
Nominasjonskomiteens liste 762 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
LENE FYLKESNES NESSE f. 1985, kyrkjetenar
2
JOHN OLAV HABBESTAD f. 1965, rådgjevar byggesak
3
IREN TORGET f. 1969, kafévert
4
GEIR OVE SELE f. 1970, HR-direktør
5
ÅSE INNVÆR f. 1969, produksjonsleiar
6
MARGOT TOTLAND LAURHAMMER f. 1975, koordinator
7
ANITA ESPEVIK f. 1997, symjeinstruktør
8
EIVIND OLSEN ENGEN f. 1988, barnehagelærar
9
TORUNN TVEITA f. 1960, lærar
10
HANNA SORTLAND RAKNES f. 1964, sjukepleiar
11
ASTRID FARESTVEIT GANE f. 1981, gullsmed
12
ANNE LOUISE REMØ TVEITA f. 1988, sjukepleiar
13
KJERSTI MÆLAND f. 1968, barne- og ungdomsarbeidar