LYKLING SOKN

c/o Bømlo Kyrkjelege fellesråd Rådhuset Leirdalen 1, 5430 BREMNES 53 42 32 90 kyrkja@bomlo.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 126 stemmer

Medlemer

Sissel Steinsland Gåsland f. 1966 , adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
Heidi Vold Ådnanes f. 1975 , adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
Linda Steinsvåg Gunnarsjaa f. 1972 , rekneskapsførar
Nominasjonskomiteens liste 144 stemmer
Elisabeth Diane Håland Bjørnevik f. 1966 , kyrkjetenar
Nominasjonskomiteens liste 135 stemmer
Inger Johanne Sele f. 1951 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 128 stemmer
Astri Litlabø Sakseide f. 1962
Tilføydd valbar person 1 stemmer

Varamedlemer

Arne Thorsen f. 1950
Tilføydd valbar person 1 stemmer
Einar Larsen f. 1966
Tilføydd valbar person 1 stemmer
Johannes Bernhard Hjelland f. 1946
Tilføydd valbar person 1 stemmer
Beate Karin Lie Stautland f. 1975
Tilføydd valbar person 1 stemmer
Hildegunn Sortland Våge f. 1951
Tilføydd valbar person 1 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
SISSEL STEINSLAND GÅSLAND f. 1968, adjunkt
2
LINDA STEINSVÅG GUNNARSJAA f. 1974, rekneskapsførar
3
HEIDI VOLD ÅDNANES f. 1977, adjunkt
4
ELISABETH DIANE HÅLAND BJØRNEVIK f. 1968, kyrkjetenar
5
INGER JOHANNE SELE f. 1953, pensjonist