ONARHEIM SOKN

5694 ONARHEIM 53 43 71 20 kyrkjekontor@tysnes.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 98 stemmer

Medlemer

Grethe Barmen f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 121 stemmer
Magne Storesætre f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 118 stemmer
Leiv Magne Hovland f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 112 stemmer
Stig Allan Brandvik f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
Harriet Førdedal f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
Sissel Karin Clausen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 104 stemmer

Varamedlemer

Elin Meland f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 103 stemmer
Bjørg Haukanes Meland f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 99 stemmer
Anne Langeland f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 99 stemmer
Rune Hystad f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 98 stemmer
Oddvar Helland f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 96 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste