JONDAL SOKN

Elvabrotet, 5627 JONDAL 53 66 84 37 kyrkjeverje@jondalkyrkje.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 201 stemmer

Medlemer

Karin Anne Utheim Gangdal f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 242 stemmer
Tørres Mæland f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 234 stemmer
Cecilie Styrmoe Stærnes f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 223 stemmer
Anne Røymstad f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 221 stemmer
Ingebjørg Birgit Persmoen Grøtt f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 220 stemmer
Åse Marit Jørgensen f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 220 stemmer

Varamedlemer

Marit Hesvik f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 217 stemmer
Maria Eide Sørheim f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 216 stemmer
Asta Nøkland f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 215 stemmer
Kristine Utheim Gangdal f. 1989
Nominasjonskomiteens liste 214 stemmer
Anna Skogseth Gagnon f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 213 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste