UTNE SOKN

Kyrkjekontoret Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK 53 67 15 40 kyrkjekontoret@ullensvang.herad.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 160 stemmer

Medlemer

Kari Bjørkavoll Eitrheim f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 204 stemmer
David Kristoffer Strand f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 188 stemmer
Åslaug Eikrem Utne f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 183 stemmer
Ingunn Alvsaker f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer
Silje Selvær f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 173 stemmer
Marianne Miljeteig Aga f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 173 stemmer
Kari Wagtskjold f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 169 stemmer
Asbjørn Lirhus f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 165 stemmer

Varamedlemer

Lars J Måkestad f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 161 stemmer
Brita Bjørg Olsen f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 157 stemmer
Helga Utne f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer
Anna Aakre Kråkevik f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer
Petra Oline Utne f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 156 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
KARI BJØRKAVOLL EITRHEIM f. 1958 Alsåker
2
3
INGUNN ALVSAKER f. 1970 Utne
4
LARS J MÅKESTAD f. 1954
5
ÅSLAUG EIKREM UTNE f. 1977 Utne
6
ASBJØRN LIRHUS f. 1974 Jåstad
7
SILJE SELVÆR f. 1976 Utne
8
KARI WAGTSKJOLD f. 1968 Alsåker
10
BRITA BJØRG OLSEN f. 1948 Jåstad
11
HELGA UTNE f. 1958 Utne
12
ANNA AAKRE KRÅKEVIK f. 1948
13
PETRA OLINE UTNE f. 1944 Utne