EVANGER SOKN

5723 BOLSTADØYRI 56 52 38 80 ivar.molde@voss.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 98 stemmer

Medlemer

Nora Bjørgo Mykkeltvedt f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 117 stemmer
Anny Karin Forthun f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 116 stemmer
Orlaug Botnen Styve f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 114 stemmer
Inghild Birthe Otnem Rasdal f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 109 stemmer
Helen Kristin Bolstad f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 106 stemmer
Karin Akerlie f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer

Varamedlemer

Gunn Horvei f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 102 stemmer
Jarle Hjørnevik f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 100 stemmer
Eivind Yndestad f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 100 stemmer
Ellen Iren Johansen Århus f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 94 stemmer
Astri Berge f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 96 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
NORA BJØRGO MYKKELTVEDT f. 1962 Bolstadøyri
2
JARLE HJØRNEVIK f. 1956 Bolstadøyri
3
ORLAUG BOTNEN STYVE f. 1954 Evanger
4
ELLEN IREN JOHANSEN ÅRHUS f. 1974 Brekkhus
5
HELEN KRISTIN BOLSTAD f. 1966 Bolstadøyri
6
KARIN AKERLIE f. 1964 Evanger
7
EIVIND YNDESTAD f. 1963 Bolstadøyri
8
ANNY KARIN FORTHUN f. 1952 Bolstadøyri
9
ASTRI BERGE f. 1974 Bolstadøyri
10
GUNN HORVEI f. 1972 Bolstadøyri
11
INGHILD BIRTHE OTNEM RASDAL f. 1993 Bolstadøyri