VINJE SOKN

5713 VOSSESTRAND 56 52 24 73 post@voss.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 128 stemmer

Medlemer

Ingvill Husdal Lillethun f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 146 stemmer
Anita Elisabeth Rambjørg f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 133 stemmer
Margunn Mørkve f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 133 stemmer
Linn Jeanette Sandvik Måge f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer
Ståle Hirth f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 131 stemmer
Geir Lirhus f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 130 stemmer

Varamedlemer

Ragnhild Bystøl f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 130 stemmer
Ingunn Bystøl f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 129 stemmer
Kjell Bjarne Afdal f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 128 stemmer
Anders Fjose Kjeldsen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 125 stemmer
Elin Karin Lund f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste