RAUNDALEN SOKN

5700 VOSS 56 51 96 68 post@voss.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 38 stemmer

Medlemer

Johnny Lemme f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 50 stemmer
Eva Kløve f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 47 stemmer
Ingunn Moseid f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 45 stemmer
Lars A Kløve f. 1940
Nominasjonskomiteens liste 44 stemmer
Vidar Tokvam f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 42 stemmer
Teodor Reime f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 41 stemmer

Varamedlemer

Amalie Soldal Bøe f. 1998
Nominasjonskomiteens liste 39 stemmer
Toni Reime Kolve f. 1992
Nominasjonskomiteens liste 39 stemmer
Olve Knapstad Hirth f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 37 stemmer
Ole Kristian Søderstrøm Tvinde f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 36 stemmer
Cathrine Saue Helgesen f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 37 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
JOHNNY LEMME f. 1957 Kolve
2
EVA KLØVE f. 1986 Reime
3
OLVE KNAPSTAD HIRTH f. 1992 Sygnabere
4
INGUNN MOSEID f. 1970 Nedre Lid
6
CATHRINE SAUE HELGESEN f. 1992 Kolve
7
AMALIE SOLDAL BØE f. 1999 Urdland
8
TEODOR REIME f. 1945 Reime
9
LARS A KLØVE f. 1941 Mjølfjell
10
TONI REIME KOLVE f. 1993 Kolve
11
VIDAR TOKVAM f. 1965 Skiple