ÅLVIK SOKN

5614 ÅLVIK 56 55 18 88 kyrkjekontoret@kvam.kyrkjer.net

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 122 stemmer

Medlemer

Ragnhild Irene Nordheim f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 141 stemmer
Aud Aga f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 137 stemmer
Gunn Marie Aalvik f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 137 stemmer
Lisbeth Henriksen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 134 stemmer
Eili Hovland f. 1997
Nominasjonskomiteens liste 133 stemmer
Tove Johanne Øvrevik f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer
CHARLOTTE WILHELMINE LUND OLSEN f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer
Knut Hovland f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 131 stemmer

Varamedlemer

Jarle Garen f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 131 stemmer
Solveig Karin Botnen f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 131 stemmer
Gunn Karin Øvrevik f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 131 stemmer
Isak Linga f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 130 stemmer
Øyvind Larsen f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 122 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
LISBETH HENRIKSEN f. 1970 Ålvik
2
TOVE JOHANNE ØVREVIK f. 1974 Ålvik
3
KNUT HOVLAND f. 1966 Ålvik
4
JARLE GAREN f. 1971 Ålvik
5
AUD AGA f. 1954 Ålvik
6
EILI HOVLAND f. 1998 Ålvik
7
RAGNHILD IRENE NORDHEIM f. 1977 Ålvik
8
ISAK LINGA f. 1991 Ålvik
9
ØYVIND LARSEN f. 1962 Ålvik
10
SOLVEIG KARIN BOTNEN f. 1981 Ålvik
12
GUNN KARIN ØVREVIK f. 1968 Ålvik
13
GUNN MARIE AALVIK f. 1970 Ålvik