ASK SOKN

5307 ASK 56 15 71 00 kirkekontoret@kirken-askoy.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 98 stemmer

Medlemmer

Solfrid Kleiven f. 1972 , Avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 113 stemmer
Elseline Glatved Ingolfsen f. 1962 , Interiørkonsulent
Nominasjonskomiteens liste 106 stemmer
Anita Hafstad Norheim f. 1972 , Tolk for døve, døvblinde
Nominasjonskomiteens liste 100 stemmer
Johan Bergersen f. 1946 , pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 98 stemmer

Varamedlemmer

Synnøve Kolstad f. 1971
Tilføyd valgbar person 6 stemmer
Jorunn Nina Lokøy f. 1956
Tilføyd valgbar person 6 stemmer
Gunvor Sagstad f. 1948
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
SOLFRID KLEIVEN f. 1974, Avdelingsleder 5307 Ask
2
ANITA HAFSTAD NORHEIM f. 1974, Tolk for døve, døvblinde 5307 Ask
3
JOHAN BERGERSEN f. 1948, pensjonist 5307 Ask
4
ELSELINE GLATVED INGOLFSEN f. 1964, Interiørkonsulent 5307 Ask