TVEIT SOKN

Tveit, 5310 HAUGLANDSHELLA 56 15 71 00 kirkekontoret@kirken-askoy.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 320 stemmer

Medlemmer

Randi Torgersen f. 1959 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 376 stemmer
Erita Gangdal f. 1972 , Kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 361 stemmer
Frode Hanuren f. 1952 , Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 349 stemmer
Thor Arne Borlaug f. 1957 , Bussjåfør
Nominasjonskomiteens liste 341 stemmer
Stein Arne Eilertsen f. 1963 , Familieterapeut
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer
Karen Margrete Hugaas Myrdal f. 1963 , Inspektør voksenopplæring
Nominasjonskomiteens liste 332 stemmer

Varamedlemmer

Jo Båtevik f. 1978 , Rektor
Nominasjonskomiteens liste 328 stemmer
Berit Hilde Brunchorst Garmann f. 1949 , Miljøterapeut, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 322 stemmer
Michal Møgster f. 1959
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
Berit Felde Nøttestad f. 1964
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
Se valgresultater for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
RANDI TORGERSEN f. 1961, Lærer 5310 Hauglandshella
2
FRODE HANUREN f. 1954, Daglig leder 5310 Hauglandshella
3
BERIT HILDE BRUNCHORST GARMANN f. 1951, Miljøterapeut, pensjonist 5310 Hauglandshella
4
STEIN ARNE EILERTSEN f. 1965, Familieterapeut 5310 Hauglandshella
5
JO BÅTEVIK f. 1980, Rektor 5310 Hauglandshella
6
THOR ARNE BORLAUG f. 1959, Bussjåfør 5310 Hauglandshella
7
ERITA GANGDAL f. 1974, Kirketjener 5310 Hauglandshella
8
KAREN MARGRETE HUGAAS MYRDAL f. 1965, Inspektør voksenopplæring 5310 Hauglandshella