BERGSDALEN SOKN

BERGSDALEN, 5722 DALEKVAM 56 59 39 20 kyrkjekontoret@vaksdal.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 30 stemmer

Medlemer

Lise-Lotte Dahle Småbrekke f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 40 stemmer
Anne Hilde Fosse Osvold f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 38 stemmer
Elin Mbogo-Svensson f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 35 stemmer
Dan Berge f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 33 stemmer

Varamedlemer

Kari Berge f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 30 stemmer
Ragna Lid f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 30 stemmer
Kari Kristin Hopperstad Rødland f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 29 stemmer
Lars Inge Brekke f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 29 stemmer
Ole Johan Pettersen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 29 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste