BERGSDALEN SOKN

BERGSDALEN, 5722 DALEKVAM 56 59 39 20 kyrkjekontoret@vaksdal.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Kunne ikkje finne valresultatet for BERGSDALEN SOKN
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste