DALE SOKN

5722 DALEKVAM 56 59 39 20 kyrkjekontoret@vaksdal.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 194 stemmer

Medlemer

Brith Kydland f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 244 stemmer
Elisabeth Verpelstad f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 215 stemmer
Stig Henning Svensson f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 206 stemmer
Evelyn Tvedt f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 205 stemmer
Odd Magne Dyvik f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 198 stemmer
Anna Pernille Stanghelle f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 197 stemmer

Varamedlemer

Lisbeth Andrea Skorpen f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 195 stemmer
Reidun Dalseid f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 195 stemmer
Eli Bjørg Leiren f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 189 stemmer
Kristin Brekke f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 190 stemmer
Torunn Samuelsen f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 190 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste