MELAND SOKN

5918 FREKHAUG 56 17 14 80 post@melandkyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 572 stemmer

Medlemer

Regine Sagstad Berg f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 654 stemmer
Erlend Åsebø f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 648 stemmer
Kristin Brakstad Traa f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 638 stemmer
Astrid Anne Fjeldstad f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 613 stemmer
Bertine Wiig Sulebakk f. 1998
Nominasjonskomiteens liste 606 stemmer
Bent Gunnar Næss f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 600 stemmer

Varamedlemer

Maria Christine Sæle f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 596 stemmer
Aslaug Aalen f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 591 stemmer
Per Audun Heskestad f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 584 stemmer
Andreas Sagstad Berg f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 573 stemmer
Aslaug Cecilie Sæle Miljeteig f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 568 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste