GULEN SOKN

Eivindvikvegen 1119, 5966 EIVINDVIK 57 78 20 70 sokneprest.gulen@gulen.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 236 stemmer

Medlemer

Åse Haugen f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 306 stemmer
Halldis Steine f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 285 stemmer

Varamedlemer

Asbjørn Karl Neverdal f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 259 stemmer
Elin Systad Lihaug f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 257 stemmer
Anita Vevang Nilsen f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer
Eirik Halsnes f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 247 stemmer
Kjersti Anne Utvær Nordgulen f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 240 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste