HYLLESTAD SOKN

Kyrkjekontoret, 6957 HYLLESTAD 57 78 85 65 post@hyllestad.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 161 stemmer

Medlemer

Linda Ølmheim f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 203 stemmer
Reidun Skår f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 187 stemmer
Steinar Urnes f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 184 stemmer
Anny Dale Fureli f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 177 stemmer
Liv Synnøve Andersen f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 173 stemmer
Brit Inger Skaar f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 171 stemmer

Varamedlemer

Atle Tonning f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 170 stemmer
Odd Takle f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 170 stemmer
Magnhild Ness Hofland f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 164 stemmer
Kurt Arve Kjos f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 163 stemmer
Rune Risnes f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 163 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
BRIT INGER SKAAR f. 1968 6953
2
STEINAR URNES f. 1946 6953
3
LINDA ØLMHEIM f. 1971 6958
4
KURT ARVE KJOS f. 1968 6957
5
REIDUN SKÅR f. 1964 6953
6
RUNE RISNES f. 1963 6957
7
LIV SYNNØVE ANDERSEN f. 1973 6958
8
ATLE TONNING f. 1967 6953
9
MAGNHILD NESS HOFLAND f. 1951 6957
10
ASBJØRN LYLUND f. 1966 6953
11
ODD TAKLE f. 1958 6953
12
ANNY DALE FURELI f. 1959 6957
13
HELGE ROALD JOMISKO f. 1964 6953