LAVIK SOKN

Kvamsvegen 35, 6947 LAVIK 57 71 41 10 andreas.ester@hoyanger.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Kunne ikkje finne valresultatet for LAVIK SOKN
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste