LAVIK SOKN

Kvamsvegen 35, 6947 LAVIK 57 71 41 10 andreas.ester@hoyanger.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 147 stemmer

Medlemer

Torunn Styve f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 190 stemmer
Toril Lange f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 185 stemmer
Rolf Aamot f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 179 stemmer
Katrin Borlaug Ringereide f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 163 stemmer
Monika Sunde Tjønnås f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 161 stemmer
Tonje Førde Systad f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer

Varamedlemer

Wenche Liljedal f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 151 stemmer
Annbjørg Norevik Kristensen f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 150 stemmer
Maria Poonam Zimmermann Espeseth f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 150 stemmer
Hilde Iren Sørebø Bosdal f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 148 stemmer
Terje Båtnes f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 146 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste