FEIOS SOKN

6895 FEIOS 57 69 82 92 audu-sy@online.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 102 stemmer

Medlemer

Leif Eikeland f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 116 stemmer
Åse Skjerdal Grindedal f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 115 stemmer
Monica Feidje Midlang f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 114 stemmer
Astrid Tveit f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 114 stemmer
Gjertrud Samland f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 114 stemmer
Maria Tveit Lunde f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 113 stemmer

Varamedlemer

Roger Ulvestad f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 111 stemmer
Terje Høyum f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
Jorunn Vangsnes f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
Arnstein Feidje Linde f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 104 stemmer
Leif Bjarne Bjørnestad f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 103 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste