FLÅM SOKN

Flåmsdalsvegen 99, 5743 FLÅM 57 63 29 96 kyrkja@aurland.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Kunne ikkje finne valresultatet for FLÅM SOKN
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
INGER LISE SKJERLIE f. 1963 Fretheimshaugane 52
2
JORUNN HEGGDAL f. 1953 Lunden 17
3
GERD STAVE f. 1955 Indrelivegen 6
4
ANNE SØNNI FLÆTHE f. 1971 Flåmsdalsvegen 141