FLÅM SOKN

Flåmsdalsvegen 99, 5743 FLÅM 57 63 29 96 kyrkja@aurland.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 91 stemmer

Medlemer

Gerd Stave f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer
Inger Lise Skjerlie f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer

Varamedlemer

Jorunn Heggdal f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 98 stemmer
Anne Sønni Flæthe f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 96 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
INGER LISE SKJERLIE f. 1964 Fretheimshaugane 52
2
JORUNN HEGGDAL f. 1954 Lunden 17
3
GERD STAVE f. 1956 Indrelivegen 6
4
ANNE SØNNI FLÆTHE f. 1972 Flåmsdalsvegen 141