UNDREDAL SOKN

5746 UNDREDAL 57 63 29 96 kyrkja@aurland.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 21 stemmer

Medlemer

Leif Inge Underdal f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 26 stemmer
Gunhild Strand Borlaug f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 26 stemmer

Varamedlemer

Trude Ragnhild Høiby f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 25 stemmer
Inger Oline Øy f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 23 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
LEIF INGE UNDERDAL f. 1954 Undredalsvegen 127
2
GUNHILD STRAND BORLAUG f. 1961 Stokkavegen 3
3
INGER OLINE ØY f. 1951 Undredalsvegen 141
4
TRUDE RAGNHILD HØIBY f. 1986 Undredalsvegen 163